Hot Tapping

Varmtapping, eller trykktapping, er metoden for å koble til eksisterende rør eller trykkbeholdere uten å avbryte eller tømme den delen av røret eller karet. Dette betyr at et rør eller en tank kan fortsette å være i drift mens vedlikehold eller modifikasjoner gjøres på det.

Norse Cutting har lang erfaring i denne type arbeid, og er satt opp til å planlegge og utføre slike operasjoner sikkert og trygt på offshore og onshore installasjoner.

Hot tapp
HTML150

Disse operasjonene krever god planlegging og god info fra kunde, så send inn forespørsel så vil vi kontakte dere og sende skjemaer for hot tapping som fylles ut så vi kan tilby det rette verktøyet og løsningen for jobben.

Applikasjoner:

 • Tilknytninger til rørledningssystemer
 • Modifikasjoner av rørledningssystemer
 • Utskifting av rørledningssystemer
 • Trykkavlastning

Funksjoner og fordeler

 • Unngå kostbare driftsstanser og produksjonstap
 • Operasjoner utført av opplært personell i henhold til strenge sikkerhetsprosedyrer

Grunnleggende fremgangsmåte som brukes til å utføre en hot tap.

 1. Installer beslag og ventil på eksisterende rørledning.
 2. Installer Hot tap maskin.
 3. Utfør hot tap gjennom den åpne ventilen.
  En spesiell enhet beholder «kupongen» fjernet under hot tap operasjonen.
 4. Trekk tilbake kutte enheten.
 5. Steng hot tap ventil og blø av trykk.
 6. Fjern Hot tap maskinen for å tillate tilkobling til nytt rør.
bilde Hot tapping