Diamant wire kutting

Med vår Diamant Wire Kuttere kan vi utføre små lette kutteoppdrag til større kompliserte jobber med mye stål og konstruksjoner som skal kuttes og evt fjernes. Vi utfører alle typer kutte og rivejobber både Offshore og på land.

Vi leverer komplette pakker med maskin, hjul og førings systemer samt HPU.

Hovedelementer:

  • Kutter alle typer material innen stål, stein og betong
  • Kutter alle størrelser og dimensjoner
  • Kommer til på trange plasser
  • Godkjent for Atex sone 2 (kaldt arbeid)